Rozhovor předsedy vlády ČR Miloše Zemana s redaktorkou Renatou Kalenskou, otištěný v deníku Lidové noviny dne 16. února 2002 pod titulem NEZAJÍMÁ MĚ, KDO BUDE PREZIDENTEM:

 

Předvolební strategie ČSSD Miloše Zemana nezajímá. Naopak podrážděně reaguje na možnost, že jeho straničtí rivalové, především Buzková, budou zřejmě v příští vládě. To už bude nynější premiér v předčasném důchodu.

LN: Nebudete příliš trpět, když ČSSD vytvoří vládu s dvoukoalicí? Jinými slovy, když strana, kterou jste zvedl z prachu, zasedne ve Strakovce se sbírkou lidských a myšlenkových ojetin, jak jste taktně pojmenoval Unii svobody?

Když jsem byl předsedou ČSSD, radil jsem se s kolegy ve vedení, ale nenechal jsem si do toho moc mluvit. Tedy budu respektovat, když Vladimír Špidla bude postupovat obdobně.

LN: Zeptám se tedy znovu. Mám na mysli nikoli váš názor na takovou koalici, ale váš pocit z ní. Budete tím hodně trpět?

Můj názor je, že maximálním cílem je většinová sociálnědemokratická jednobarevná vláda. Když se to nepodaří, tak alespoň menšinová.

LN: Myslíte, že US a KDU-ČSL půjdou do voleb spolu?

Nevylučuji, že půjdou. Ale jsem si zcela jist, že po volbách bude nutné samostatné jednání, přičemž ČSSD bude jednat s KDU-ČSL a ODS s Unií svobody.

LN: Do voleb společně a po volbách každá strana zvlášť? Nezní to absurdně?

Pochopila jste mě správně, gratuluji vám. Já jsem již několikrát řekl, že bývalou čtyřkoalici a nyní dvojkoalici pokládám za podvod na voličích. Nejenom svým názvem, ale i proto, že ve sněmovně v důležitých otázkách hlasují naprosto odlišně. To znamená, že nejsou schopny být současně v jakékoli funkční vládě. V té funkční vládě může být pouze jedna z jejich složek. Vyhraje-li ODS, pak to bude Unie svobody. Vyhraje-li ČSSD, pak budou ve vládě křesťanští demokraté.

LN: Existují signály, že by se lidovci a US chtěli po volbách rozejít?

K tomu nepotřebujete signály, stačí zdravý rozum a základní informace o jejich chování před volbami.

LN: Mluvil jste o podvodu na voličích. Byla by i nadále podvodem na voličích koalice ODS a ČSSD?

Zatím žádná velká koalice neexistuje. Existuje pouze opoziční smlouva, a to již od roku 1996, jen v obráceném gardu. V Evropě je mnoho menšinových vlád. Kdo si myslí, že je to české specifikum, nezná ani politologickou abecedu.

LN: Neřekla jsem ani slovo o opoziční smlouvě. Ptala jsem se jen, zda by koalice ODS a ČSSD byla i nadále podvodem na voličích.

Ptala jste se, zda bude pokračovat.

LN: Ne. To jste mi špatně rozuměl. Před volbami 1998 jste odmítali velkou koalici, protože by byla podvodem na voličích. Teď se ptám, zda by to byl podvod i po těchto volbách.

Promiňte. Já jsem vám neskákal do řeči, takže neskákejte ani vy mně. Ale samozřejmě, že velká koalice je jednou z možných variant. A rozumný politik by neměl vylučovat žádné varianty.

LN: Opravte mě, jestli se pletu. Unii svobody jste začal nenávidět především kvůli Janu Rumlovi...

Ne. Citoval bych římského básníka Horácia: "Miluji zradu, ale pohrdám zrádci." Tito lidé z ODS odešli jen z důvodu osobní animozity vůči Václavu Klausovi. A to nemůže být důvodem pro založení nové strany.

LN: Je v US někdo, koho si vážíte?

(mlčení) Jak vidíte, chvíli jsem zapřemýšlel. A po chvíli zapřemýšlení vám mohu odpovědně říci, že ne.

LN: Koho si vážíte v KDU-ČSL?

Je jich celá řada. Ale nechtěl bych žádnému z nich před volbami uškodit tím, že bych ho nyní jmenoval.

LN: Ivan Langer se netají vizí, že by se mu zamlouval návrat Rumla, Pilipa a ostatních pod střechu ODS. Jak by se vám líbila jedna pravicová strana?

Já nemám nic proti této vizi. I když US se dá svým způsobem charakterizovat známým příslovím o krysách, které opouštěly potápějící se loď. Programově jsou ODS a US naprosto na stejné lodi. US není nic jiného než béčko ODS. Takže kdo bude volit v příštích volbách US, volí ODS. A kdo volí ODS, volí US.

LN: Václav Klaus o ČSSD hovoří jako o marxisticko-leninské straně, přičemž vás označuje za marxistu a Vladimíra Špidlu za leninistu.

Václav Klaus má, stejně jako já, právo na bonmoty. I když tento bonmot určitě nemyslel vážně, protože marxisté jsou soustředěni v KSČM.

LN: Jak vy označujete ODS?

Strana Margaret Thatcherové.

LN: To asi Klause neurazí.

Nevidím důvod, proč bych ho měl urazit. Thatcherová prohrála s labouristy a ODS potkal obdobný osud.

LN: O Klausovi jste mluvil i jako o pohromě pro Českou republiku...

Pohromou pro Českou republiku by byl Václav Klaus v případě, že by byl nyní ve vládě. Nebo kdyby byl dokonce premiérem. Jako vůdce opozice je docela užitečný. Václav Klaus je jediná osobnost pravicové části politického spektra.

LN: Skutečnou opozicí je pro vás jen ODS?

Ano. I když opakuji, že US je jejím slepým ramenem. Podobně jako KSČM jsou slepým ramenem ČSSD.

LN: Vy jste smířlivější než Petra Buzková. Pro ni je nepředstavitelná koalice s ODS kvůli jejímu postoji k EU. Kdežto vy jste řekl: "Vážím si toho, že ODS, která byla v minulosti euroskeptická, nyní zřetelně změnila svůj postoj."

ODS jasně deklarovala - stejně jako ČSSD - svůj zájem na vstupu České republiky do Evropské unie. To, že máme jiné představy o budoucí podobě EU, je v pluralitní demokracii normální. A že si Petra Buzková něco nedokáže představit, na to já říkám - když si někdo něco nedokáže představit, svědčí to pouze o jeho nedostatku představivosti.

LN: Už se vám zdá Buzková pracovitější? Myslíte, že by neměla být v příští vládě? Trváte na svém výroku, že strana potřebuje populární jedince, ale není třeba své maskoty posílat na hřiště?

Já jsem si na chalupě přečetl, paní redaktorko, váš rozhovor s Petrou Buzkovou v Lidových novinách. Všiml jsem si, že zhruba polovina rozhovoru byla věnována mně. A nepřál bych si, aby polovina našeho rozhovoru byla věnována Petře Buzkové. Já hodnotím lidi podle pracovních výsledků. A i když se mohu přiznat ke své neinformovanosti, nevím nic o pracovních výsledcích Buzkové. Ať už v oblasti školství, justice, nebo životního prostředí. Navrhuji, aby se další část našeho rozhovoru týkala práce české vlády, které předsedám.

LN: Petře Buzkové jsem chtěla věnovat jednu jedinou otázku, nikoli podstatnou část našeho rozhovoru. Takže byste mi mohl odpovědět.

Prosím.

LN: Mohla by, nebo naopak neměla by zasednout v příští vládě?

Petra Buzková se ucházela v mé vládě o funkci ministryně spravedlnosti nebo životního prostředí. Ale já o její práci z těchto oblastí nemám žádné informace. Není pravda, že bych nechtěl ve své vládě ženu. Jak víte, já jsem navrhl Marii Benešové, aby se stala ministryní vnitra, a Jitce Kupčové, aby se stala ministryní spravedlnosti. Je věcí těchto dam, že tuto nabídku odmítly. Nikdy bych nenabídl místo ve vládě Petře Buzkové.

LN: To myslíte vážně, že se Buzková o funkci ve vaší vládě ucházela? Vždyť tvrdila, že "odmítá být členem Zemanova týmu".

Pouze říkám, že tento zájem projevila, a naprosto upřímně konstatuji, že z výše uvedených důvodů jsem tento zájem odmítl. Respektive nereagoval na něj. To je vše. A prosím vás, bavme se o práci, a proto - nebavme se o Petře Buzkové.

LN: Některým členům ČSSD se dost uleví, až si sbalíte kufry a odstěhujete se na Vysočinu. Máte v ČSSD ještě vliv?

Já nechci mít ve straně vliv. Uběhne-li běžec při štafetovém běhu svůj úsek v dobrém čase, což se díkybohu stalo mně, pak svůj kolík předá nástupci. A vaše otázka je stejně smysluplná, jako kdybyste se ptala, zda ten, kdo předal štafetu, má vliv na rychlost běhu toho, kdo ho následuje.

LN: Mně ta otázka připadá smysluplná. Klaus ČSSD kritizoval za to, že je v ní dvojvládí. A že bude trvat do doby, než prý zmizíte z povrchu zemského.

Nehodlám zmizet z povrchu zemského. Hodlám prožít podzim svého života na Vysočině. Ale v každém případě hodlám zmizet z povrchu politiky. A mohu vás ujistit, že dnes žádné dvojvládí v sociální demokracii neexistuje. Václav Klaus prostě nemá dobré informace. To je vše.

LN: S vámi se jako s příštím prezidentem nepočítá. Vy sám byste na Hradě uvítal Otakara Motejla. Ten však říká, že zatím není vnitřně přesvědčen, aby řekl ano. Kdo jiný by pro vás byl schůdný?

Nevím a ani mě to nezajímá. Víc než konkrétní osoba mě zajímá, co by prezident měl a neměl dělat.

LN: Tak prosím.

Neměl by vytvářet vlastní mocenskou garnituru a vlastní alternativu. A opírat se přitom o politické strany a občanské iniciativy. Neměl by nadužívat svých ústavních funkcí. Například v udělování milostí, aniž by tyto milosti konzultoval s ministrem spravedlnosti, který je daleko informovanější. Neměl by zbytečně vetovat zákony přijaté parlamentem a zbytečně často se obracet k Ústavnímu soudu. A neměl by šířit blbou náladu.

LN: A co by dělat měl?

Prezident by měl představovat komunikační pole mezi předsedy všech parlamentních stran. Měl by usilovat o to, aby byl symbolem politiky. Měl by podporovat vládu a parlament, nikoli se stavět proti nim. A prezident by místo propagace blbé nálady měl být propagátorem toho, co jsem kdysi nazval "ostrovy pozitivní deviace". To znamená nadprůměrného výkonu. Ať už je to výkon podnikatelský, kulturní, sportovní...

LN: Jako byste začal mluvit o Klausovi.

Já se obávám, že Václav Klaus by naopak usiloval o rozšíření prezidentských pravomocí. Myslím, že z tohoto důvodu je vaše analýza naprosto nesprávná.

LN: A Petr Pithart by vám vyhovoval lépe?

Jak jste na to, proboha, přišla?

LN: I o něm se uvažuje jako o kandidátovi. A on sám to nevylučuje. Tak se vás ptám na váš názor.

Každý, kdo se domáhá kandidatury na prezidenta, je z této hry z hlediska mých kritérií naprosto vyloučen. Je nesmírně nebezpečné, když politik neumí odejít. Přiznám se, že pohrdám politiky, kteří se funkcí domáhají. Včetně funkce prezidentské.

LN: Tak teď už mi z toho vychází jedině to, že počítáte se situací, kdy nastane krize a vy opravdu budete požádán, abyste na prezidenta přece jen kandidoval.

Paní Kalenská, už potřetí jste se dopustila naprosto nesprávné dedukce. Pokud bude přijata přímá volba prezidenta...

LN: Tak vy nemáte šanci, to víme z průzkumů.

...tak já se o prezidentskou funkci především nebudu ucházet. A osobu, kterou lidé zvolí, budu akceptovat. Nehledě na to, že na mé chalupě na Vysočině mně to bude dost jedno, neboť prezident nebude ovlivňovat ani výši mého starobního důchodu, ani trasy mých turistických toulek vysočinskými lesy.

LN: Tady se ale bavíme o příští volbě prezidenta a ani vy sám snad nepředpokládáte, že se do té doby stihne prosadit přímá volba.

Nevím. Jsou dvě varianty. Jedna že bude přímá volba, druhá že nebude.

LN: Po volbách odejdete, ale v předvolební kampani s vámi ČSSD samozřejmě ještě počítá. Poradil jste již Vladimíru Špidlovi nějaká nová rázná hesla?

Je plnou odpovědností ČSSD a především jeho předsedy, jaká hesla si zvolí. Jedním z podstatných faktorů volebního úspěchu ČSSD je činnost této vlády. A v tom mám čisté svědomí. Když jsme přebírali vládu, výkonnost ekonomiky klesala. Nyní roste. Životní úroveň klesala, nyní roste. Nezaměstnanost rostla, nyní stagnuje. Kriminalita rostla, nyní klesá. Já jsem si své odpracoval, zbytek si musí odpracovat vedení ČSSD.

LN: Tuto vaši chválu Václav Klaus označil za vhodnou k publikování v Dikobrazu.

Z Václava Klause mluví závist. Na konci jeho vlády stála země před ekonomickým krachem.

LN: Na volební hesla jsem se ptala z jednoho důvodu. Před volbami v roce 1998 jste lidi oslovili výrokem o spálené zemi. To už asi nebudete moci používat. Ani heslo "půjdeme vládě po krku" by nebylo na místě. Co máte v rukávě dnes?

Hesla opozice jsou samozřejmě jiná než hesla vládní strany. Já zastávám hypotézu inteligence voličů, která mi byla potvrzena tím, že voliči vyzkoušeli Sládkovu republikánskou stranu a v roce 1998 ji už do parlamentu nepustili. A právě proto věřím voličům, že nepustí do parlamentu, nebo do vlády, ty strany, které tady vládly do roku 1998. Protože ony rukou společnou a nerozdílnou přivedly tuto zemi do prokazatelné krize. A my jsme ji z této krize stejně tak prokazatelně vyvedli.

LN: Trochu dlouhé volební heslo.

To není volební heslo. To je sbírka fakt.

LN: Žádné heslo nemáte, viďte?

To zcela určitě bude mít ČSSD. Já tady nejsem od toho, abych formuloval volební hesla. Já jsem tady od toho, abych řídil vládu.

LN: Bude se Zemák, váš autobus z předchozích voleb, i nadále jmenovat Zemák? Nebo to už bude Špidlák?

Nevím a nezajímá mě to.

LN: Vás už ČSSD zkrátka vůbec nezajímá.

Mě samozřejmě zajímá budoucnost ČSSD. Právě proto jsem navrhl, aby se po mně stal jejím předsedou Vladimír Špidla. Ale protože v něj mám plnou důvěru, nevidím důvod, proč bych ho měl nahrazovat.

LN: Jste pyšný na to, že jste údajně označován za nejprovokativnějšího politika Evropy? V nedávném rozhovoru pro rakouský Profil jste to zdůraznil hned dvakrát.

Člověk, který provokuje, nutí druhé k myšlení. A já si myslím, že myšlení je vzácný dar. I když, jak říkal T. G. Masaryk, myšlení bolí. Přeji vám bolest, paní redaktorko.