Fotogalerie

Projev předsedy vlády Miloše Zemana na slavnostním večeru u příležitosti předání Národní ceny za jakost 2001 přednesený dne 13.11.2001 na Pražském hradě:

Dámy a pánové,

nejsem tak svěží jako Miroslav Grégr, který se vyšvihl na pódium. Já jsem se dobelhal po schůdcích, nicméně cítím se zde velice příjemně. Před chvílí jsem panu ministru Kužvartovi pod pečetí přísného tajemství prohlásil, že cenu za jakosti dostane Jaderná elektrárna Temelín a pak jsem si vzal stranou pana místopředsedu Grégra a oznámil jsem mu, že tutéž cenu dostane Hnutí Duha. Poté jsem se zájmem pozoroval zachmuřené tváře svých, stěží se ovládajících, vládních kolegů a přemítal o účincích šokové terapie. Která se tak skvěle v české ekonomice osvědčila počátkem 90. let.

Chtěl bych vám říci, že mám radost nejenom z tohoto setkání, ale i ze dvou věcí, které se udály poměrně nedávno. Ta první před několika dny ve Washingtonu, kdy jsme se z úst představitelů Světové banky dozvěděli, že ČR je ostrovem ekonomické prosperity v, bohužel se vyskytujícím, moři hospodářské deprese a tu druhou radost jsem zažil dnes navečer, kdy jsem spolu s velvyslancem EU panem Cibrianem vystupoval při příležitosti předání zprávy Evropské komise o ČR, která, díkybohu, byla výrazně pozitivnější než v roce předchozím.

Proč tohle všechno říkám? Protože si vzpomínám na slova Jeana-Paula Sartra, který kdysi napsal: „Pravda o tobě se stane skutečnou pravdou teprve tehdy, projde-li druhými.“ A i když občas, jako každá lidská bytost, máme tendenci se chválit, je daleko obsažnější a důležitější, když nás ocení ti druzí. A teprve toto ocenění se pak stává skutečnou pravdou.

Chtěl bych, přátelé, vyjádřit jednu prosbu. Přál bych si, aby jednoho krásného dne dostala cenu za jakost celá ČR. Ale protože vím, že to není fyzicky možné, přál bych si alespoň, aby pořadí těchto soutěžících připomínalo jakýsi peleton, kdy vždycky někdo jede první v čele a rozráží vzduch a aby ti, kdo jedou za ním, nepropadali tradiční české závisti a dokázali ocenit jeho kvality, netahali ho za tričko a nestahovali ho z kola.

Děkuji vám za pozornost.