Rozhovor předsedy vlády ČR Miloše Zemana s redaktorem Technického týdeníku, otištěný dne 2. října 2001 pod titulem PŘEDSEDA VLÁDY ODPOVÍDÁ NA OTÁZKY TT:

 

Pane předsedo, jak pohlížíte na skutečnost, že většina zahraničních investorů, které se vám podařilo získat, využívá velice málo součástkové základny průmyslu ČR?

Většina podniků reaguje na takové příležitosti dobře. Například zahraniční investor z Plzně, zpočátku využíval jen 4 % komponent pro své výrobky z našeho prostředí, dnes je to již procent 9. Navíc vláda má se všemi zahraničními investory dohodu, podle níž by se podíl domácích dodavatelů měl postupně zvyšovat. Má tomu ostatně posloužit i program Czechinvestu na vyhledávání vhodných partnerů. Takže já jsem optimista, protože čísla se zvyšují a nikoli snižují.

Přesto jsou zveřejňována čísla, podle nichž je procento spolupráce zahraničních investorů a našich podniků poměrně malá. Jde většinou o kvalitu, i když v některých případech i paradoxně obrácenou, český subdodavatel nabízí zbytečně drahou komponentu tam, kde není třeba.

Pokud některý podnik nevyhoví takové nabídce kvalitou, má prostě smůlu. Ale asi bych s vámi nesouhlasil, neboť podle posledních čísel Českého statistického úřadu se objem našeho zahraničního obchodu zvyšuje a 60 % tvoří stroje s vysokou přidanou hodnotou a z tohoto pak 8 % dokonce z kategorie hi-technologií. V naší průmyslové výrobě se prostě nové a dobré a kvalitní výrobky vyvíjejí, i když samozřejmě to neplatí o všech.