Projev předsedy vlády ČR Miloše Zemana přednesený při setkání s podnikatelskou veřejností u příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Ruské federace Michaila Kasjanova dne 10. října 2001 v Lichtenštejnském paláci v Praze:

 

Dámy a pánové,

jsem velmi rád, že se nám s premiérem Kasjanovem včera podařilo uzavřít etapu, která brzdila rozvoj našich ekonomických vztahů, a která se týkala vyřešení otázky ruského, resp. sovětského dluhu. Oba premiéři jsou si vědomi, že politik se vděčnosti nedočká, neboť česká tisková média budou psát o tom, že ČR získala příliš málo a ruská media budou psát o tom, že ČR získala příliš mnoho. Novináři jsou zvláštní lidé, patrně jsou tak zahořklí, že píší pouze o neúspěších, protože úspěchů ve svém životě nedosáhli a závidí ho druhým.

Nicméně v každém případě jsem rád, že dnes s panem premiérem Kasjanovem, na základě souhlasu české vlády, který byl během šesti minut dnešního zasedání naší vlády udělen, podepíšeme i poslední dohodu, dohodu jamburgskou, která řeší problém, který se vlekl prakticky dvacet let. A je zajímavé, že právě ti, kdo nebyli schopni tento problém vyřešit v posledních letech, nás nejvíce kritizují za to, že jsme ho vyřešili my. Nechci pronášet laciné bonmoty, ale již jednou jsem mluvil o impotentech, jejichž největší vášní je sepisovat učebnice erotiky. Dovolte mi, abych tím skončil svůj úvod k tomu, co se stalo a přešel k tomu, co se stane.

Domnívám se, že po uzavření těchto dohod se mezi Ruskou federací a Českou republikou otevírá široký prostor pro širokou ekonomickou spolupráci a kolegové, kteří se mnou byli na různých podnikatelských misích, mimochodem naposledy právě v Petrohradu, kde jsme se s panem premiérem Kasjanovem podruhé setkali, mohou potvrdit, že z ruské i české strany existuje výrazný zájem o rozšíření obchodního obratu a jsem rád, že poslední statistika ukazuje, že náš export do Ruské federace roste rychleji než dovoz z Ruské federace, což je ovšem dáno i jinou srovnávací základnou.

Myslím si, že jsme vytvořili předpolí pro to, aby naši podnikatelé s podporou obou vlád nejenom na centrální úrovni, ale i na úrovní regionální a jsem rád, že v delegaci pana premiéra Kasjanova byl i gubernátor jedné z významných oblastí, rozvíjeli tuto spolupráci a chtěl bych, protože mám na to pouze pět minut, teď už pouze dvě minuty, zdůraznit pouze jeden jediný aspekt.

Vedle výměny zboží a tradice, například českých tatrovek, trolejbusů, tramvají, osobních aut, sportovních letadel a celé řady dalších výrobků je v Rusku velmi dobře známa. Mimochodem, pane premiére, já jsem vám včera neřekl, že Tatra šestkrát za sebou vyhrála Rallye Paříž - Dakar. Jiné firmy si platí šílené peníze na své PR agentury, aby jejich šunty byly propagovány ve světovém tisku, zatímco my vyhráváme jednu rallye za druhou, ale nemáme peníze ty PR agentury. Takže nenechte se zmást tím, že nejsme dostatečně propagováni a dívejme se oba na reálné výsledky. Ale to se netýká jenom tatrovek, to se týká i celé řady dalších výrobků. Jsem rád, že ve 12.00 hodin se pokusíme o telemost mezi Prahou a Bohumínem, což bude daleko obtížnější záležitost než telemost mezi Bohumínem a Vladivostokem, a že se nám podaří být účastni jedno z velkých projektů, projektů napojení na transsibiřskou magistrálu prostřednictvím bohumínského terminálu.

Takže závěrem, ta nová etapa, protože když jsme splnili jeden cíl, musíme si vytyčovat cíle vyšší, spočívá v tom, že bychom výměnu zboží doplnili i výměnou kapitálu. Já velice vítám, že například Škoda auto Mladá Boleslav hodlá investovat v Ruské federaci a chtěl bych ujistit pana premiéra Kasjanova plnou podporou české vlády tomuto projektu. Na druhé straně v rámci privatizace elektroenergetiky a plynárenství, řekl bych zejména plynárenství, jsou otevřeny široké možnosti našim ruským přátelům pro účast v tenderu.

A poslední věta, kterou bych rád sdělil a kterou jsem sdělil i panu premiérovi Kasjanovovi, naše podmínky pro tuto účast nejsou diskriminační, jsou samozřejmě stejné pro všechny účastníky. Ale jednou z těchto podmínek je závazek, že firma, která tender vyhraje, během nejméně nejbližších deseti let jí získaný podnik neprodá. Lidé, kteří se mylně domnívají, že jsou ekonomičtí analytici, tento požadavek zpochybňují, ale naše zkušenosti s japonskou bankou NOMURA, i s některými dalšími překupníky naprosto jasně prokazují, že to, co Česká republika a samozřejmě i Ruská federace nejvíce potřebují, jsou strategičtí investoři, nikoli spekulativní překupníci, tedy dlouhodobí investoři. Snažme se chovat nikoli jako plev, který rychle vyroste, je rychle sklizen a nevydá žádnou úrodu. Snažme se chovat jako stromy, které zapouští hluboké kořeny v půdě sousední a dnes už mohu říci spřátelené země a proto bych chtěl uvítat budoucí ruské investory v České republice a budoucí české investory v Ruské federaci.

Děkuji vám za pozornost.