Projev předsedy vlády ČR Miloše Zemana přednesený dne 8. října 2001na 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze.

Dobrý den, dámy a pánové.

Toto není moje první protikorupční konference. Už před třemi či čtyřmi lety jsem se zúčastnil v Terstu velmi zajímavé konference proti korupci. A dosud si vzpomínám na dvě věty, které tam vyslovil pan Violante, bývalý předseda italského parlamentu. Dovolte mi, abych ty dvě věty zopakoval.

První: “Hlavním nástrojem ekonomických mafií v jejich boji proti politikům není je zavraždit, nýbrž zkorumpovat.” A druhá zněla: “Hlavním nástrojem politiků v jejich boji proti ekonomickým mafiím je nikoli je pozavírat do vězení, nýbrž zkonfiskovat jim majetek.” Tyto dvě teze si dodnes pamatuji, a proto mi dovolte, abych námět naší panelové diskuse - odpovědnost politických vůdců - pojednal v kontextu oněch dvou vět, protože si nejsem tak docela jist, že např. recepce je tím hlavním nástrojem boje proti korupci, byť by i byla pohodlná. Jsem pro tvrdý boj proti korupci.

Takže především, co je pro odpovědnost politických vůdců nezbytné, co je ta conditio sine qua non? Samozřejmě jejich relativní nemajetnost na začátku i na konci jejich kariéry, tedy prakticky žádný rozdíl mezi počátkem a koncem, protože politici nejsou placeni jako např. šéfové komerčních bank, či podobně. A víc než to - je nutno upřímně a úplně deklarovat veškerý náš majetek, včetně majetku našich rodin, nemít účast v žádném byznysu, v žádném podniku, v žádné firmě, aby nás nikdo nevinil z konfliktu zájmů. To je ovšem jen conditio sine qua non, podmínka nutná, nikoli však dostatečná. Co je tedy pro politika dostatečnou podmínkou, aby mohl být odpovědný a úspěšný v boji proti korupci? Buď skončit rukou vraha, protože to znamená, že politik svou bitvu zahájil úspěšně, nebo nechat mnoho lidí zavřít, samozřejmě rozhodnutím nezávislého soudu v demokratickém systému, a zabavit jim majetek, majetek mafií.

Jak dobře víte, korupce je jediný typ zločinu, který přináší výhody oběma stranám, a proto se v České republice, pokud je mi známo, nevyskytl jediný případ velké korupce, který by policie vyšetřovala. Pak to tedy znamená buď, že je Česko velmi dobrá země a nebo to znamená, že je velmi, velmi těžké skutečnou korupci odhalit. Proto jsme před třemi lety odstartovali kampaň “Čisté ruce”, což bylo velmi zajímavé.

V Itálii, jak víte, trvala více než deset let, v Česku tři roky. V prvních dvou či třech letech bylo nutné doplnit veškerou dokumentaci, dokonce i vyměnit některé lidi zaujímající místa v policii, ve státních zastupitelstvích, ba i u soudů. Protože, jakkoli je to smutné, i policisty lze zkorumpovat. Neříkám však, že jsou zkorumpovaní. A třeba vám to připadne podivné, uplácet lze i novináře. Mimochodem, existuje zvláštní způsob korumpování žurnalistů - založíte si PR agenturu, a novináře uplatíte přes tuto agenturu a nikoli přímo. Je to velmi dobrý nástroj na krytí korupce. Nicméně jsou zde tři nutné podmínky odpovědnosti každého politického vůdce, a nezáleží ovšem na jeho politické příslušnosti.

A tak mi, přátelé, dovolte skončit slovy staré písně: “V hloubi duše vskutku věřím, že jednou zvítězíme”.

Děkuji vám za pozornost.