English version

Projev předsedy vlády ČR Miloše Zemana, přednesený dne 2. října 2001 v souvislosti s vývojem situace po teroristických útocích na USA:

 

Dobrý večer, vážení spoluobčané.

Dnes ráno jsem obdržel informace nasvědčující tomu, že v nejbližších dnech, možná dokonce v nejbližších hodinách, dojde k zahájení operací v rámci celosvětového boje proti mezinárodnímu terorismu. Považuji proto za svoji samozřejmou povinnost před vás předstoupit a seznámit vás se stanoviskem vlády České republiky k současné mezinárodní situaci.

Nejpozději po 11. září se náš svět rozdělil na dva světy. Na svět lidí, kteří vyznávají hodnoty individuální svobody, úcty k lidskému životu a úcty k toleranci, a na svět lidí, kteří vyznávají nenávist, pohrdání lidským životem a fanatickou podporu nejrůznějších náboženství nebo ideologií s touhou vyhladit nevěřící.

Česká republika se musí rozhodnout, na které straně bude stát, a musí se rozhodovat nikoli pouze slovy, ale především činy. A musí přitom vycházet ze svých historických zkušeností, které dokazují, že ustupovat teroristickému agresorovi se nevyplácí. Kdyby byl Adolf Hitler napaden v roce 1936, kdy obsazoval Porýní, byl by pravděpodobně konflikt krátký. Kdyby nedošlo k mnichovské dohodě v roce 1938, byla by těžká evropská válka, ale počet obětí a ztrát by byl nižší než v roce 1939, kdy začala 2. světová válka.

Proto je vláda České republiky připravena poskytnout nikoli pouze slovy, ale činy účinnou pomoc svým spojencům, a to ve svém vlastním zájmu a v rámci vlastních sil a vlastních možností. Konkrétně se jedná o nabídku vyslání polních nemocnic, protichemických jednotek a 6. brigády speciálních jednotek, které mimochodem zvítězily v soutěži NATO o nejvyšší výkonnost těchto speciálních jednotek a které pozítří spolu s ministrem obrany v Prostějově navštívím.

Jsem si vědom toho, že toto rozhodnutí vyvolá u určité části naší veřejnosti odpor. Vyvolá odpor u pravicových extremistů, kteří bin Ládina považují za svého hrdinu. Vyvolá odpor u levicových extremistů, kteří sice litují civilní oběti teroristických útoků, ale říkají nám, že s teroristy se má vyjednávat. S teroristy se nevyjednává. S teroristy se bojuje a bojuje se i s jejich ochránci. Vláda České republiky není vládou extremistů. Není vládou zbabělců a v nastalých těžkých a dlouhých chvílích se jí nebudou třást kolena.

Děkuji vám za pozornost.