Článek předsedy vlády ČR Miloše Zemana otištěný v deníku Mladá fronta Dnes dne 6. října 2001 pod titulem PODVOD STOLETÍ:

 

Když jsem v roce 1992 ve volební kampani sociální demokracie v jižních Čechách vystupoval, narážel jsem u svých posluchačů na dvě základní neporozumění.

První se týkalo člověka, který tehdy vystupoval na všech televizních obrazovkách a který se vydával za nového bojovníka za spravedlnost. Já jsem o tomto člověku z Kyjova, na jehož jméno si dnes již málokdo vzpomene, tvrdil, že je cvok, a ti, kdo ho pokládali za národního hrdinu, se na mě dívali s pohoršením.

Druhý bod se týkal kupónové privatizace. Tehdy občané získávali za symbolickou cenu 1035 Kč kupónové knížky s podpisem tehdejšího federálního ministra financí a těšili se, že budou bohatí akcionáři.

Já jsem jim říkal, že kupónová privatizace je podvod století a že nelze vybudovat kapitalismus bez kapitálu, že nelze vybudovat prosperující podniky, aniž do nich vložili prostředky, což znamená vlastní úspory nebo zahraniční investice.

Všichni tito lidé se na mě opět dívali jako na vraha, protože se těšili, jak budou pobírat tučné dividendy a jak budou spoluvlastníky prosperujících podniků. Od zahájení kupónové privatizace uplynulo deset let a já se vůbec netěším z toho, že moje předpověď se ukázala správnou.

Podle zpracovaných ekonomických analýz podniky privatizované metodou kupónové privatizace mají nejhorší výsledky co do zisku, přidané hodnoty, růstu objemu produkce a konkurenceschopnosti na světových trzích. Jsou daleko horší než státní podniky, natož než podniky se zahraniční účastí. A mnoho z těchto podniků již buď zkrachovalo, nebo musely být náročně sanovány státními dotacemi právě proto, že nelze budovat kapitalismus bez kapitálu.

Kupónová privatizace byl geniální politický trik. Slíbit každému bohatství vyneslo Občanské demokratické straně vítězství ve volbách v roce 1992. Nicméně občané, na základě svých vlastních zkušeností se svým pseudoakcionářstvím, nakonec pochopili, že to byl podvod století.

Vždy jsem říkal, že nelze vybudovat kapitalismus bez kapitálu, že nelze vybudovat prosperující podniky, aniž do nich vložíme prostředky, což znamená vlastní úspory nebo zahraniční investice.