Projevy, články a rozhovory Miloše Zemana

Březen 2001:

Článek předsedy vlády ČR Miloše Zemana na téma PRIVILEGOVANÍ A NEPRIVILEGOVANÍ otištěný v soustavě deníků nakladatelství Vltava - Labe - Press (Večerník Praha a Střední Čechy 9. 3., Hradecké noviny a Plzeňský deník 12. 3. 2001)

Projev předsedy vlády Miloše Zemana přednesený před studenty Vysoké škole ekonomické v Praze dne 20. března 2001

Článek předsedy vlády ČR Miloše Zemana na téma K VÝZNAMU KRAJSKÉ SAMOSPRÁVY otištěný v soustavě deníků nakladatelství Vltava - Labe - Press (Večerník Praha a Střední Čechy 23. 3., Hradecké noviny a Plzeňský deník 26. 3. a Českobudějovické listy 24. 3. 2001)

Projev předsedy vlády Miloše Zemana přednesený na konferenci Interview 21 dne 22. března 2001 v hotelu Marriott

Článek předsedy vlády ČR Miloše Zemana na téma FAKTA A DOJMY otištěný v soustavě deníků nakladatelství Vltava - Labe - Press (Večerník Praha a Střední Čechy 30. 3., Hradecké noviny a Plzeňský deník 2. 4. a Českobudějovické listy 3. 4. 2001)

Rozhovor předsedy vlády ČR Miloše Zemana s redaktorem Alexandrem Kramerem, otištěný v deníku Právo dne 31. března 2001 pod titulem NA PREZIDENTA BYCH KANDIDOVAL, JEN KDYBY NIKDO JINÝ NEBYL PRŮCHODNÝ, ŘÍKÁ MILOŠ ZEMAN