Článek předsedy vlády ČR Miloše Zemana otištěný v deníku Právo dne 10. března 2001 pod titulem FAKTA, NIKOLI SLOVA:

 

Aktivem každé dobré vlády je zlepšení života ve své zemi. Znamená to zlepšení ekonomické výkonnosti, zvýšení životní úrovně, snížení míry kriminality a podobné ukazatele, které většinou naplňují statistické ročenky, aniž by jim občané věnovali zvláštní pozornost, takovou, kterou věnují například rozvodům či milenkám populárních zpěváků. Protože mě milenky nezajímají, bude se zabývat pouze suchými statistickými čísly.

Když sociálně demokratická vláda nastupovala k moci, výkonnost ekonomiky měřena hrubým domácím produktem klesala. Nyní tato výkonnost roste, přičemž růst investic výrazně přesahuje růst spotřeby a růst spotřeby domácností výrazně přesahuje růst spotřeby vlády, což dokazuje, že tato vláda není rozhazovačná. Také produktivita práce v průmyslu a ve stavebnictví roste podstatně rychleji než reálné mzdy, přičemž reálné mzdy měří životní úroveň obyvatel. Reálné mzdy v době nástupu této vlády klesaly, nyní rostou a zvětšuje se tedy i objem maloobchodního obratu.

Podstatným znakem důvěryhodnosti jakékoli země je objem zahraničních investic, které do ní plynou. Tento objem se za dva roky sociálně demokratické vlády zvýšil více než dvojnásobně. Inflace, neboli míra zdražování, která byla před více než dvěma lety 10 %, je nyní pouhá 4 %. Zatímco nezaměstnanost v době změny vlády rostla, nyní, a to i díky přílivu zahraničních investic, začíná klesat.

Bývalý ministr vnitra Jan Ruml kdysi prohlásil, že růst kriminality je daň za demokracii, zatímco já jsem tvrdil, že je daní za neschopnost ministra vnitra. Sociálně demokratické vládě se v roce 2000 podařilo snížit míru kriminality o 8,2 %.

Byli jsme obviňováni z toho, že mnoho slibujeme a málo plníme. Konstatuji tedy na základě těchto nesporných, byť šedivých a nudných statistických dat, že postupně plníme všechny své sliby, i když si uvědomuji netrpělivost našich voličů. Dosáhli jsme významného zrychlení našeho přibližování se k Evropské unii. A legislativní smršť, které se mnozí vysmívali, se stala skutečností. Akce Čisté ruce, která byla našimi politickými oponenty označována za blamáž, dnes přináší první výsledky a žádný ze skutečných tunelářů si nemůže být jist svojí svobodou, aniž by tato skutečnost znamenalo omezení svobody v České republice.

Tím, že v následujícím období bude tento vývoj pokračovat, dodrží sociálně demokratická vláda svůj závazek ze svého programového prohlášení, že předá zemi v podstatně lepším stavu než v jakém ji zdědila. Bude pak pouze záležet na voličích, zda ve volbách v červnu 2002 dají svůj hlas těm, kdo je vytáhli z vod ekonomické krize, nebo těm, kdo je do této vody hodili, aby se utopili.